KORUPCIJOS PREVENCIJA

Akmenės rajono meno mokykloje siekiama šalinti korupcijos prielaidas. Korupcijos programa įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai tobulinant korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, užtikrinant prevencijos priemonių tęstinumą, darant teigiamą įtaką visuomeninio gyvenimo sritims ir didinant skaidrumą valstybėje. Programa siekiama didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei ir atsižvelgiant į STT pateiktas rekomendacijas bei numatytas konkrečias priemones.

Akmenės rajono meno mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacinių dovanų vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato dovanų vertinimą, registravimą ir saugojimą Akmenės rajono meno mokykloje, kai tokių dovanų vertė viršija 150 eurų.

Su Akmenės rajono meno mokyklos korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programos priemonių įgyvendinimo ataskaita galite susipažinti paspaudę čia.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Apie korupcijos atvejį (-us) galima pranešti:

1. Elektroniniu paštu: info@armm.lt arba tiesiogiai kreipiantis į Akmenės rajono meno mokyklos už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį direktoriaus pavaduotoją ugdymui Brigitą Nemčiauskaitę, el. p. brigita.nemciauskaite@armm.lt

2. Apie korupcijos atvejį (-us) taip pat galima pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu: stt@stt.lt arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt.