Sveiki apsilankę Akmenės rajono meno mokyklos svetainėje!
Šiuo metu vykdomi jos atnaujinimo darbai
tamo_logo (2)
Vector (6) (1)

PRAŠYMŲ
FORMOS

Group 22 (1)

MOKESTIS
UŽ MOKSLĄ

Klasės

Group 36 (1)
Group 47 (3) (1)
Group 48 (1)
Group 37 (1)
Group 49 (1)
Group 38 (1)
Group 50 (1)
Group 39 (1)
Group 51 (1)
Group 35 (1)
Group 46 (1) (1)
Group 34 (1)
Group 53 (2) (1)
Group 33 (1)
Group 54 (1)
Group 32 (1)
Group 55 (1)
Group 43 (1)
Group 56 (3) (1)
Group 44 (2) (1)
Group 57 (1)
Group 45 (2) (1)

priėmimas

Group 21 (4) (1)

Reikalingi
dokumentai

Group 21 (5) (1)

Naudinga
informacija

Group 21 (6) (1)

Prašymų
šablonai

apie mokyklą

Akmenės rajono meno mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti muzikinio ir meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ugdymo programas (mokomieji dalykai: muzika, dailė, teatras). Mokykla įsteigta 2020 m. rugpjūčio 14 d. (reorganizuota sujungus Naujosios Akmenės muzikos mokyklą su Ventos muzikos mokykla). Veiklos vykdomos trijuose skyriuose: Akmenėje, Naujojoje Akmenėje ir Ventoje.Mokyklos veiklos strategija:

Vizija – išpildyti visi Akmenės krašto kultūriniai poreikiai.
Misija – meninės aplinkos kūrimas Akmenės krašte.
Prioritetinės sritys – kokybiškas ugdymas, orientuotas į mokinių gebėjimus ir aukštos kokybės pasiekimus.Strateginiai tikslai ir uždaviniai:

Tikslas 1. Visų mokinių asmeninė ūgtis.
Uždaviniai:
1. Organizuotas darnus, orientuotas į rezultatą ugdymo procesas.
2. Mokytojų kompetencijų didinimas.

Tikslas 2. Bendruomenė vertina meno mokyklą ne mažiau 8 (gerai).
Uždaviniai:
1. Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, aktyvinti socialinius ryšius mokyklos bendruomenėje.
2. Patrauklios ir draugiškos mokiniui aplinkos kūrimas.

Tikslas 3. 100 proc. tikslinės auditorijos dalyvauja renginiuose.
Uždaviniai:
1. Orientuotis į organizuojamų renginių kokybę ir įvairovę.
2. Kūrybinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais.

AKMENĖS SKYRIUS

Stoties g. 3A, LT-85379 Akmenė

El. p. info@armm.lt

Tel. (8 425) 59 432

Administracijos darbo laikas:
I–IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45

Naujosios Akmenės skyrius

V. Kudirkos g. 11, LT-85165 Naujoji Akmenė

El. p. info@armm.lt

Tel. (8 425) 59 432

Administracijos darbo laikas:
I–IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45

Ventos skyrius

Ventos g. 11, LT-85330
Venta

El. p. info@armm.lt

Tel. (8 425) 59432

Administracijos darbo laikas:
I–IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45