Ugdymo planai

Mokinių atostogos 2023–2024 mokslo metais:

Rudens atostogos – 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Kalėdų atostogos – 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos – 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario atostogos – 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Akmenės rajono meno mokyklos ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo: ankstyvojo ugdymo, mėgėjų ugdymo, išplėstinio ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą einamaisiais mokslo metais.

Akmenės rajono meno mokyklos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas.

Akmenės rajono meno mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas.