PRašymų formos

- DAILĖ -

piešti, tapyti, mokytis grafikos, kompozicijos, keramikos, skulptūros, fotografavimo pagrindų, susipažinti su meno istorija

- MUZIKA -

groti akordeonu, fortepijonu, gitara, smuiku, kanklėmis, trimitu, birbyne, althornu, fleita, klarnetu, saksofonu, trombonu, būgnais, dainuoti solo ansamblyje ir chore

- TEATRAS -

vaidinti, žaisti teatrą, edukacinius žaidimus ne tik klasėje, bet ir gamtoje, mokytis filmuoti, animuoti

Užpildytą prašymą pasirašykite ir atsiųskite el. paštu info@armm.lt arba atneškite į mokyklą. Daugiau informacijos tel. (8 425) 59432.