duomenų apsauga

Akmenės rajono meno mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju asmens duomenų reglamentu (BDAR).

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos sąjungoje pradėtas taikyti BDAR, kuris skatina įmones ir įstaigas prisiimti atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Darbuotojo darbo Meno mokykloje metu sukaupti duomenys saugomi (tvarkomi) tik atsakingiems darbuotojams prieinamuose aplankuose serveryje ar kompiuterių kietuosiuose diskuose, specialiai pažymėtuose segtuvuose ir kitose tik atsakingiems darbuotojams prieinamose laikmenose, laikomose saugioje vietoje. Prie duomenų leidžiama prieiga nuotoliniu būdu, jei tokia prieiga apsaugota asmeniniais slaptažodžiais ir laikomasi kitų saugumo priemonių, o prie saugioje vietoje esančių segtuvų prieigą turi tik atsakingi darbuotojai.

Asmens duomenų subjekto teisės

Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi BDAR ir ADTAĮ. Duomenų subjektai turi šias teises: 

  • teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą.
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • teisę perkelti asmens duomenis;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis;
  • teisę susipažinti su Progimnazijoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Progimnazijoje;

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės)
Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445
El. paštas ada@ada.lt