atestacija

Iš viso yra skiriamos keturios mokytojų kvalifikacinės kategorijos:

  • Mokytojo;
  • Vyresniojo mokytojo;
  • Mokytojo metodininko;
  • Mokytojo eksperto.

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas nustato kvalifikacijas, būtinas dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, atvejus, kada asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją, ir kvalifikacijas, priskiriamas pedagogo kvalifikacijai.

Dėl Akmenės rajono meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Akmenės rajono meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas (Akmenės rajono meno mokyklos direktoriaus 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-38), susipažinti galima mokyklos raštinėje.