valdymo schema

PATVIRTINTA
Akmenės meno mokyklos direktoriaus
2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-28