mokestis už mokslą

Mokesčio už mokslą įkainiai, patvirtinti Savivaldybės tarybos.

INFORMACIJA TĖVAMS


Prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą sumažinimo ir juos pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti kiekvienų mokslo metų pradžioje mokyklos administracijai.

Informacija dėl reikiamų dokumentų pateikimo ir kt. klausimais teikiama atvykus į mokyklą arba tel. (8 425) 59432, el. paštu info@armm.lt.