apklausos

Akmenės rajono meno mokyklos įsivertinimo klausimyno rezultatų analizė.

Tyrimo tikslas – įvertinti mokyklos veiklos efektyvumą, nustatyti efektyvius metodus ir praktikas, taip siekiant tobulinti mokyklą kaip mokymosi instituciją.

Apklausa buvo vykdoma 2023 m. lapkričio 1 -15 dienomis. Visų dalyvių (mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų)) apklausos atliktos tuo pačiu laikotarpiu, užtikrinant, kad kokie kitos dienos vidiniai ar išoriniai įvykiai nedarytų papildomos įtakos atsakymams.

Atliekant įstaigos vertinimą – apklausas buvo naudojami parengti įsivertinimo klausimynai, kurie pristatomi Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) įsivertinimo klausimyno taikymo rekomendacijose, naudojami instrumentai paskelbti švietimo portale emokykla.lt.

Su apklausos rezultatais kviečiame susipažinti paspaudus čia.