Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-314 “Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-145 “Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo” pakeitimo” nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi Akmenės rajono meno mokyklos teikiamų paslaugų kainos.

Atnaujintos Akmenės rajono meno mokyklos teikiamų paslaugų kainos

Eil.

Nr.

Teikiamos paslaugos

Kainos

1.

Atlyginimo dydis už neformalųjį švietimą vaikams, lankantiems Akmenės rajono meno mokyklos užsiėmimus:

1.1.

ankstyvojo ugdymo programa

11,00 Eur už 1 mėnesį

1.2.

formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programa*

20,00** Eur už 1 mėnesį

1.3.

formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programa*

23,00** Eur už 1 mėnesį

1.4.

mėgėjų ugdymo programa

12,00 Eur už 1 mėnesį

1.5.

išplėstinio ugdymo programa

11,00 Eur už 1 mėnesį

2.

Naudojimasis muzikos instrumentais:

2.1.

smuikas, akordeonas, kanklės, variniai ir mediniai pučiamieji, elektriniai klavišiniai instrumentai, mušamieji;

6,00 Eur už 1 mėnesį

2.2.

išilginė fleita, lamzdelis

2,00 Eur už 1 mėnesį

3.

Naudojimasis muzikos instrumentais: pianinu, kanklėmis, akordeonu, mušamaisiais, – mokykloje

1,00 Eur už 1 mėnesį

4.

Atlyginimo dydis už neformalųjį švietimą suaugusiesiems, lankantiems Akmenės rajono meno mokyklos užsiėmimus:

4.1.

muzikos mėgėjų ugdymo programa (pavienis mokymasis individualiu būdu)

18,00 Eur už 1 val.

4.2.

kryptingo meninio ugdymo programa (grupinis mokymasis)

4,00 Eur už 1 val.

*Mokyklos taryba, atsižvelgdama į vaikų socialinę padėtį, gali atleisti nuo nustatyto atlyginimo už teikiamą paslaugą arba jį sumažinti, neviršijant 10 proc. bendro įstaigą lankančių mokinių skaičiaus.

**Atlyginimo dydis už teikiamą paslaugą mokiniui mažinamas 10 proc., kai Meno mokyklos formalųjį švietimą papildančias programas lanko 2 ir daugiau vienos šeimos vaikų.