KLASĖS

Group 23 (1)

FORTEPIJONAS

Fortepijono grožis ir didybė, padaro kiekvieną prisilietimą prie klaviatūros magišką, traukiantį dar ir dar prisiliesti. Ryški fortepijono pedagogų koncertinė veikla, jų interpretacinis menas aukščiausiu lygiu kviečia vaikučius įvaldyti šio instrumento galimybes.

MOKYTOJAI

Imants Vežuks

Imants Vežuks

Mokytojas, metodinės grupės vadovas

Irina Mikulevič

Irina Mikulevič

Mokytoja

Svetlana Kudžiminskienė

Svetlana Kudžiminskienė

Mokytoja

Jelena Pakatilytė

Jelena Pakatilytė

Mokytoja

Edita Čepulienė

Edita Čepulienė

Mokytoja

Raimondas Dievinas

Raimondas Dievinas

Mokytojas

Group 24 (1)

STYGINIAI
INSTRUMENTAI

Styginiai muzikos instrumentai yra labai populiarūs, nes jie yra universalūs, turi mažus matmenis ir masę, išraiškingą tembrą, daugybę garso diapazonų, o šiandien styginiai instrumentai naudojami beveik visose muzikos rūšyse. Parengti aukšto profesinio lygio atlikėjus garantuoja dėstytojų kompetencija ir profesionalumas, intensyvus darbas bei platus studijuojamo repertuaro diapazonas.

MOKYTOJAI

Danguolė Vanagienė

Danguolė Vanagienė

Mokytoja, metodinės grupės vadovė

Stanislovas Altukavičius

Stanislovas Altukavičius

Mokytojas

Tautvydas karalius

Tautvydas karalius

Mokytojas

Sigitas Krasauskas

Sigitas Krasauskas

Mokytojas

Savėlijus Batavičius

Savėlijus Batavičius

Mokytojas

Rimantas Gintauskas

Rimantas Gintauskas

Mokytojas

Group 25 (1)

PUČIAMIEJI
INSTRUMENTAI

Pučiamieji instumentai - žinomi nuo seniausių laikų. Viduramžiais ir Renesanso epochoje Vakarų Europoje veikė pučiamųjų muzikos instrumentų ansambliai, kurie atlikdavo karinę, ceremonialo, bažnytinę ir įvairią koncertinę muziką. Kviečiame susipažinti su gausia pučiamųjų instrumentų grupe.

MOKYTOJAI

Sigitas Krasauskas

Sigitas Krasauskas

Mokytojas

Antanas Norkus

Antanas Norkus

Mokytojas

Rimantas Gintauskas

Rimantas Gintauskas

Mokytojas

Vytautas Kosmauskas

Vytautas Kosmauskas

Mokytojas

Vismantas Gricius

Vismantas Gricius

Mokytojas

Gintautas Jankus

Gintautas Jankus

Mokytojas

Group 26 (1) (1)

MUŠAMIEJI
INSTRUMENTAI

Mušamųjų instrumentų kūrimas buvo glaudžiai susijęs su kitų orkestro instrumentų ir grupių kūrimu, taip pat pagrindinėmis išraiškingomis muzikos priemonėmis: melodija, harmonija, ritmu. Nuo griausmingo didžiojo būgno dundesio iki skaidraus trikampio žvangesio – visi mušamieji instrumentai skleidžia begalę garsų.

MOKYTOJAI

Tautvydas Karalius

Tautvydas Karalius

Mokytojas

Sigitas Krasauskas

Sigitas Krasauskas

Mokytojas

Vismantas Gricius

Vismantas Gricius

Mokytojas

Frame (6) (1)

DAINAVIMAS

Žmogaus balsas – taip pat muzikos instrumentas. Kiekvienas balsas yra unikalus ir nepakartojamas, todėl balso valdymo menas kartais atrodo kur kas sudėtingesnis nei pasirodo iš pirmo žvilgsnio. Kompetetingi pedagogai ne tik ugdo muzikinį skonį, bet ir tobulina chorinio ar solinio dainavimo įgūdžius, moko įvaldyti žmogaus balso išraiškos galimybes.

MOKYTOJAI

Meilutė Girskienė

Meilutė Girskienė

Mokytoja, metodinės grupės vadovė

Sima Girdvainienė

Sima Girdvainienė

Mokytoja

Žydrūnė Kazlauskaitė

Žydrūnė Kazlauskaitė

Mokytoja

Daiva Palionienė

Daiva Palionienė

Mokytoja

Romena Šimkuvienė

Romena Šimkuvienė

Mokytoja

Donvina Savickienė

Donvina Savickienė

Mokytoja

Genovaitė Bučiuvienė

Genovaitė Bučiuvienė

Mokytoja

Group 27 (1)

TEORINIAI
DALYKAI

Muzikos teorija suteikia kiekvienam žinių apie muziką ir jos elementus. Supažindina su muzikiniu garsu ir jo savybėmis, muzikos ženklų rašyba, muzikos raiškos priemonėmis – ritmu, metru, dinamika, tempu, intervalu, padeda pažinti ir suprasti muziką.

MOKYTOJAI

Romena Šimkuvienė

Romena Šimkuvienė

Mokytoja, metodinės grupės vadovė

Valdas Bogavičius

Valdas Bogavičius

Mokytojas

Sima Girdvainienė

Sima Girdvainienė

Mokytoja

Žydrūnė Kazlauskaitė

Žydrūnė Kazlauskaitė

Mokytoja

Vytautas Kosmauskas

Vytautas Kosmauskas

Mokytojas

Daiva Palionienė

Daiva Palionienė

Mokytoja

Savėlijus Batavičius

Savėlijus Batavičius

Mokytojas

Group 28 (1)

TAUTINIAI
INSTRUMENTAI

Tautiniai muzikos instrumentai, jų gamybos, gyvavimo tradicijos bei kontekstas, jais atliekama muzika yra vertinga ir įvairiapusė mūsų tautos kultūros paveldo dalis.

MOKYTOJAI

Loreta Rimkuvienė

Loreta Rimkuvienė

Mokytoja, metodinės grupės vadovė

Gintautas Jankus

Gintautas Jankus

Mokytojas

Algis Gulbinas

Algis Gulbinas

Mokytojas

Daiva Palionienė

Daiva Palionienė

Mokytoja

Auksė Nainytė

Auksė Nainytė

Mokytoja

Valdas Bogavičius

Valdas Bogavičius

Mokytojas

Frame (7) (1)

AKORDEONAS

Akordeonas, turintis grožį, demokratiją, mobilumą ir aktualumą, sugeba perteikti visą žmogaus emocijų spektrą: tiek gilų liūdesį, tiek džiaugsmą. Aukšto meistriškumo pedagogai padės žengti labai svarbius pirmuosius žingsnius kartu su akardeonu.

MOKYTOJAI

Silva Dumskienė

Silva Dumskienė

Mokytoja

Dalia Jankuvienė

Dalia Jankuvienė

Mokytoja

Frame (8) (1)

DAILĖ

Saviraiška ir meno pažinimas orientuotas per kūrybinį procesą, vykstantį pamokose ir už jos ribų. Kūrybos laisvė ir spontaniški eksperimentai derinami su rimtesnėmis, naudingomis užduotimis. Jaunieji menininkai skatinami išreikšti originaliuss ir asmeniškus kūrybinius sprendimus.

MOKYTOJAI

Rita Almanis

Rita Almanis

Mokytoja

Milda Kumpikevičiūtė

Milda Kumpikevičiūtė

Mokytoja

Group 31 (1)

TEATRAS

Didžiausia siekiamybė – laisvas, supratingas, kūrybingas ir pasitikintis savimi vaikas. Teatro užsiėmimuose išmoksite vaidybos pagrindų – nuo scenos kalbos iki judesio. Vaikai lavins pasitikėjimą savimi, kūrybingumą, artistiškumą, gebėjimą improvizuoti bei vaidinti.

MOKYTOJAI

Viktorija Čepienė

Viktorija Čepienė

Mokytoja

Frame (9) (1)

ANKSTYVASIS
UGDYMAS

Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl atsižvelgiama vaiko vystymosi dėsningumus, siekiant mažyliams sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkint svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Vaikas ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką, tėvų pageidavimus.

MOKYTOJAI

Žydrūnė Kazlauskaitė

Žydrūnė Kazlauskaitė

Mokytoja

Sima Girdvainienė

Sima Girdvainienė

Mokytoja

Dalia Jankuvienė

Dalia Jankuvienė

Mokytoja

Donvina Savickienė

Donvina Savickienė

Mokytoja