Mokestis už mokslą

mokestis už mokslą Mokesčio už mokslą įkainiai, patvirtinti Savivaldybės tarybos. INFORMACIJA TĖVAMS Prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą sumažinimo ir juos pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti kiekvienų mokslo metų pradžioje mokyklos administracijai. Informacija dėl reikiamų dokumentų pateikimo ir kt. klausimais teikiama atvykus į mokyklą arba tel. (8 425) 59432, el. paštu […]

Darbo užmokesčio ataskaitos

Darbo užmokesčio ataskaitos Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitos už 2023 metus: Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtis Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitos už […]

Finasinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Akmenės rajono meno mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 metus: 2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita Akmenės rajono meno mokyklos finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 metus: 2023 m. I ketvirčio finansinių […]

Vadovo ir įstaigos ataskaitos

Vadovo ir įstaigos ataskaitos Akmenės rajono meno mokyklos direktorės veiklos ataskaitos: Akmenės rajono meno mokyklos direktorės Irinos Mikulevič 2023 metų veiklos ataskaita. Akmenės rajono meno mokyklos direktorės Irinos Mikulevič 2022 metų veiklos ataskaita. Akmenės rajono meno mokyklos direktorės Irinos Mikulevič 2021 metų veiklos ataskaita. Akmenės rajono meno mokyklos direktorės Irinos Mikulevič 2020 metų veiklos ataskaita. […]