Besibaigiant 2022-2023 mokslo metams, birželio 5 d. ARMM Naujosios Akmenės skyriuje vyko seminaras mokytojams. Kolegos dalyvavo mokytojo Savėlijaus Batavičiaus parengtoje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Skaitmeninių priemonių kūrimas ir naudojimas solfedžio pamokose“. Vienas iš programos uždavinių aptarti informacinių technologijų panaudojimo būdus, metodus ir priemones per solfedžio pamokas. Diskusijos metu jautėsi susidomėjimas ir noras tobulinti žinias bei pritaikyti jas praktinėje veikloje. Džiaugiamės mokytojų tarpusavio bendradarbiavimu, metodinių naujovių, idėjų ir įžvalgų pasidalinimu.