Mielas Tėveli ir Mokiny,

šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Jus ir Meno mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Jūsų manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas (-a) prisiminkite ir vertinkite tik 2022–2023 mokslo metų patirtį šioje mokykloje. Čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet pasirinkite tą atsakymą, kuris, Jūsų manymu, yra tinkamiausias, ir pažymėkite langelį (pavyzdžiui, „Su teiginiu, ko gero, sutinku“). Jeigu Jūs dėl tam tikrų priežasčių negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą pasirinkite tik tada, kai tikrai netinka nė vienas iš kitų pasiūlytų variantų. Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų slaptumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

 

Apklausa tėvams – https://apklausa.lt/f/usc8qd8.fullpage

Apklausa mokiniams – https://apklausa.lt/f/d4klqxk.fullpage