Mokytoja Jelena Pakatilytė kartu su Rugile Spudulyte sugalvojo surengti bendrą koncertą – pakviesti draugus, skirtingų specialybių mokinius, susidraugauti, sukurti gražų ir pilną skambių melodijų vakarą. Koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos mokiniai, kuriems tariame ačiū: B. Norkui, J. Pušinskui ,I. Danusevičiutei, E. Degytei, A. Laurinaitytei, P. Jankauskui, U. Novogreckaitei, I. Kaminskaitei, K. Kristinaitei, T.Sviderskei, S. Žąsitytei, G. Ulmytei, E. Žurauskaitei ir Rugilei Spudulytei!
 
Nuoširdi padėka mokinius parengusiems mokytojams: D. Palionienei, Ž. Kazlauskaitei, D. Vanagienei, S. Kudžiminskienei, L. Rimkuvienei, I. Vežukui. bei S. Krasauskui! Atskira padėka tėveliams už idėjos palaikymą, suteiktą džiaugsmą vaikams!
 
Nuotraukų autorius – Jonas Vapsva.