Ankstyvą sausio 29-osios rytmetį autobusas pajudėjo iš Naujosios Akmenės. Kelionės tikslas – Vilnius, LRT televizija. Keliavo visų trijų Akmenės rajono meno mokyklos skyrių mokiniai ir mokytojai, todėl autobusas sustojo Akmenėje, Ventoje.

Po kelių valandų važiavimo pasiekėme Vilnių. Štai ir LRT televizija. Nuvažiavę turėjome laiko pasiruošti, pasipuošti. Sustojome bendrai nuotraukai. Iš penkių važiavusių kolektyvų, pirmiausia filmavimui ruošėsi mokytojų liaudiškos muzikos kapela (vadovas Algis Gulbinas). Be kapelos, LRT televizijos didžiojoje studijoje buvo nufilmuoti šių kolektyvų pasirodymai: mokytojų diksilendo (vadovas Rimantas Gintauskas), kanklių ansamblio „Arpedžio“ (vadovė Loreta Rimkuvienė), smuikininkų ansamblio „Stebuklingas strykas“ (vadovai Danguolė Vanagienė ir Stanislovas Altukavičius), folkloro ansamblio „Austėja“ (vadovė Auksė Nainytė).

Nufilmuoti muzikiniai kūriniai skambės LRT televizijos laidos „Duokim garo!“, skirtos Akmenės rajonui, metu. Filmavimo metu LRT didžiojoje studijoje darbavosi didelė kūrybinė komanda – operatoriai, apšvietėjai ir kiti darbuotojai. Laidos režisierė Rasa Zakarė rikiavo mūsų pasirodymus, pasakė naudingų patarimų.

Mūsų Meno mokyklos atvežta programa buvo įvairi pagal žanrus ir stilius. Visi atlikėjai – ir mokiniai, ir mokytojai buvo susikaupę, pasitempę, puikiai pasiruošę. Todėl filmavimui skirtų 2 valandų neprireikė.

Atlikėjus kelionėje lydėjo Akmenės rajono meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič. Ji džiaugėsi visų kolektyvų pasirodymais.

Atliktas prasmingas darbas – nufilmuota daina ir instrumentiniai kūriniai. Laida „Duokim garo!“ apie Akmenės rajoną bus sumontuota ir parodyta žiūrovams šį pavasarį.

Už galimybę atstovauti Akmenės rajonui ir nuvykti į Vilnių, LRT televiziją, dėkojame autobusą skyrusiai Akmenės rajono savivaldybei.

Laisvės gynėjų dienai skirtą pamoką įvairiomis muzikinėmis spalvomis papuošė jaunosios kanklininkės – Aistė Jasaitė, Kamilė Kristinaitė ir Iveta Kaminskaitė. Kamilė ir Iveta ruošiasi nacionaliniam Balio Dvariono konkursui. Jos atliko sudėtingą konkurso programą. Kanklininkes moko kanklių mokytoja ekspertė Loreta Rimkuvienė, joms akompanavo koncertmeisterė Yevheniia Popudrenko.

Išsamų pranešimą apie 1991 metų sausio įvykius parengė ir pamokos dalyviams pristatė Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė. Bibliotekininkė Kristina Urniežienė demonstravo skaidres apie tragiškuosius sausio įvykius.

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja Bronislava Puleikytė papasakojo savo atsiminimus, su kokia nuotaika važiavo į Vilnių saugoti strateginių vietų. Ji, anų dienų liudininkė, sakė, kad Sąjūdžio suorganizuotas autobusas Vilnių pasiekė sausio 11 dieną, o į Akmenės rajoną grįžo sausio 12-ąją. Žavėjo ir jaudino tuomet žmonių begalinis vieningumas. Ponia Bronislava dalyvavo ir Sausio 13-osios aukų laidotuvėse. Ji į atvirą pamoką buvo atsinešusi nuotraukų, kurias visi susirinkusieji apžiūrėjo.

Atvirai pamokai „Mes prisimename, kodėl esame laisvi“ baigiantis, Meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič nuoširdžiai padėkojo atvykusioms viešnioms Aurelijai Gerulskienei ir Bronislavai Puleikytei, o kanklių mokytoja Loreta Rimkuvienė – savo darbščiosioms mokinėms. Pamoka buvo iš širdies į širdį. Pabuvoję joje jautėsi dvasiškai pakylėti. Pamoką nuotraukose įamžino fotografas Jonas Vapsva. Nuoširdus jam ačiū.