Gruodžio 12 d. įstaigoje vyks išorės vertinimas.  Šio vertinimo tikslas yra skatinti mokyklas tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. 

Kviečiame bendruomenės narius – mokytojus, mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus) –  aktyviai įsitraukti į mokyklos kokybės vertinimą ir atvykti į susitikimą su vertinimo komisija.

Susitikimai planuojami gruodžio 12 d., Naujosios Akmenės skyriuje:

  • 10.00 val. pokalbiui kviečiami mokytojai;
  • 14.00 val. pokalbiui kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • 15.00 val. pokalbiui kviečiami mokiniai.