Apie mokyklą

Apie mokyklą Akmenės rajono meno mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti muzikinio ir meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ugdymo programas (mokomieji dalykai: muzika, dailė, teatras). Mokykla įsteigta 2020 m. rugpjūčio 14 d. (reorganizuota sujungus Naujosios Akmenės muzikos mokyklą su Ventos muzikos mokykla). Veiklos vykdomos trijuose skyriuose: Akmenėje, Naujojoje […]

Biblioteka

“>”>”>Biblioteka INFORMACIJA RUOŠIAMA

Programos

“>”>”>Programos INFORMACIJA RUOŠIAMA

Solfedžio

“>”>Solfedžio INFORMACIJA RUOŠIAMA

Prašymų formos

PRašymų formos Prašymo forma dėl priėmimo (vaikai).docx Prašymo forma dėl priėmimo (suaugusieji).docx Prašymo forma dėl pasirenkamojo dalyko skyrimo.docx Prašymo forma dėl pasirenkamojo dalyko nebeskyrimo.docx Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.docx Prašymo forma (bendra).docx Užpildytą prašymą pasirašykite ir atsiųskite el. paštu info@armm.lt arba atneškite į mokyklą. Daugiau informacijos tel. (8 425) 59432.

Klasės

klasės INFORMACIJA RUOŠIAMA

Darbo taryba

darbo taryba Akmenės rajono meno mokyklos darbo tarybos sudėtis:Rimantas Gintauskas – tarybos pirmininkas;Stanislovas Altukavičius – tarybos narys;Imants Vežuks – tarybos narys.