Apie mokyklą

Apie mokyklą 0 MOKINIŲ 0 MOKYTOJŲ 0 UGDYMO PROGRAMOS Akmenės rajono meno mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti muzikinio ir meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ugdymo programas (mokomieji dalykai: muzika, dailė, teatras). Mokykla įsteigta 2020 m. rugpjūčio 14 d. (reorganizuota sujungus Naujosios Akmenės muzikos mokyklą su Ventos muzikos […]

Biblioteka

“>”>”>Biblioteka Virtualios Mokyklos bibliotekoje gausu naudingų nuorodų mokiniams bei visiems norintiems praplėsti teorines ir praktinės muzikos žinias. NAUDINGOS NUORODOS: Įvairios grojimo instrumentais pamokos, daug repertuaro jiems. 371 Bacho choralai. Milžiniškas natų archyvas su paieška. Virš 300 tūkstančių natų, virš dviejų milijonų tabų ir akordų, 40 tūkstančių akompanimentų ir dar daug kt. L. Van Bethoveno kūriniai […]

Programos

“>”>”>Programos INFORMACIJA RUOŠIAMA

Solfedžio

“>”>Solfedžio Solfedžio pratimai

Prašymų formos

PRašymų formos – DAILĖ – piešti, tapyti, mokytis grafikos, kompozicijos, keramikos, skulptūros, fotografavimo pagrindų, susipažinti su meno istorija – MUZIKA – groti akordeonu, fortepijonu, gitara, smuiku, kanklėmis, trimitu, birbyne, althornu, fleita, klarnetu, saksofonu, trombonu, būgnais, dainuoti solo ansamblyje ir chore – TEATRAS – vaidinti, žaisti teatrą, edukacinius žaidimus ne tik klasėje, bet ir gamtoje, mokytis […]

Klasės

klasės INFORMACIJA RUOŠIAMA

Darbo taryba

darbo taryba Akmenės rajono meno mokyklos darbo tarybos sudėtis:– Rimantas Gintauskas – tarybos pirmininkas;– Stanislovas Altukavičius – tarybos narys;– Imants Vežuks – tarybos narys.